ART VENTURES DESIGNS

AV-07 Taos, Pueblo, NM
14 x 9 1/2, Mesh: 13

AV-20 Hotel Del Coronado
11 x 14, Mesh: 13

AV-27 Solvang Street Scene
21 x 8, Mesh: 13

AV-34 Superstition Mountains
17 x 12, Mesh: 13
 

AV-35 A Desert Spring
17 x 12, Mesh: 13

AV-38-1 A Man For All Season
(w/o center painted)
10 x 8, Mesh: 13

AV-39 Ballet Shoes
12 x 12, Mesh: 13

AV-42 Season's Greetings
9 1/2 x 10, Mesh: 13
(stitch guide available)
 

AV-43 A Firefigther's Sampler
15 x 14 1/2, Mesh: 18

AV-44 Fire Engine/Fireman at Work
8 x 15, Mesh: 13

AV-45 Because I'm Chief
12 x 12, Mesh: 13
   
         
       
-Back to Catalog-