BELTS

237 Purple & Fuschia Flower Belt
1 1/2 x 34, Mesh: 13


238 Apple Belt
1 1/2 x 34, Mesh: 13


CB-71 Sitchers Belt
1 1/4 x 31 1/2, Mesh: 18


236 Diamond/
Circle Geometric Belt
1 1/2 x 34, Mesh: 13


239 Jack O'Lantern Belt
1 1/2 x 34, Mesh: 18

244 Cheetah Belt

1 1/4 x 36, Mesh: 18

245 Zebra Belt
1 1/4 x 36, Mesh: 18

246 Leopard Belt
1 1/4 x 36, Mesh: 18


243 Red Hat Belt
1 1/4 x 36, Mesh: 18


CB-74 Diva Belt
36 x 1 1/4, Mesh: 18

250 Pink Pastel Floral Belt
36 x 1 1/2, Mesh: 18
251 Blue Pastel Floral Belt
36 x 1 1/2, Mesh: 18
       
       
-Back to Catalog-